Tàu biện minh các phi vụ đến Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc biện minh các phi vụ đến Trường Sa Trọng Nghĩa ,RFI, Đăng ngày 12-01-2016 Sửa đổi ngày 12-01-2016 13:41
Vùng thông tin bay Saigon FIR
Vùng thông tin bay Saigon FIR

Ba Đình đại hội chia quyền
Công an quân đội tuyên truyền chống dân
Không gian bị phạm nhiều lần
Vẫn trơ trơ mặt chẳng cần cản ngăn
Nói gì khi đã được ăn
Mấy trăm triệu tệ đã cầm tháng qua
Bây giờ hội họp chia quà
Bốn tên cọng mới cũng là Hán nô
Toàn dân đứng dậy dương cờ
Mới mong đất nước tới giờ hồi sinh
Đứng lên dẹp bọn Ba Đình
Để cho Dân tộc quyết sinh muôn đời.


Không cần biết phi vụ đó là quân sự hay dân sự. Một khi đã vào không phận của mình thì mình có quyền đuổi ra, bắt hạ cánh (Hải Nam 2001). Tuy nhiên không nên bắn hạ như Nga đã làm với Mã Lai (2014) và Hàn Quốc (1983). Nếu là máy bay quân sự thì sau khi cảnh cáo mà không đáp ứng rời khỏi không phận thì bắn hạ như Thổ mới làm với Nga.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 13, 2016 0000 EST