Tàu đã báo cho Việt Nam hay trước vụ bay thử

Kính mời quý bạn xem bài: TQ: ‘Đã báo cho VN trước vụ bay thử’ BBC, 11 tháng 1 năm 2016
Chuyến bay thử hôm 6-1-2016 của Trung Quốc
Người Tàu ở Đá Chữ Thập ngày 6 tháng 1 năm 2016

Tàu rằng Tàu đã cho hay
Lịch trình thông báo đường bay của mình
Hán nô im lặng làm thinh
Bởi vì lo sợ Bắc kinh phiền lòng
Chúng đang chuẩn bị cho vòng
Thanh trừng nội bộ lấy lòng đàn anh
Tìm ra đủ bốn chức danh
Thi hành “bốn tốt” để anh hài lòng
Kềm toàn dân Việt vào trong
Kim cô nô lệ khó mong giãi trừ
Bày trò báo cáo văn thư
Ngậm tiền bán nước còn như vô tình
Giặc Tàu chiếm được nước mình
Là do nội gián Ba Đình gây ra
Đứng lên giữ nước non nhà
Diệt bè đảng cọng nước ta mới còn
Còn Dân Còn Biển Còn Non
Còn Lòng Yêu Nước Sẽ Còn Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 12, 2016 0000 EST
1- Tàu cá Việt lại bị đâm chìm ở Hoàng Sa