Đà Nẵng Của Việt Nam Sắp Mất?

Kính mời quý bạn xem bài: VN Sắp Mất Đà Nẵng? by Vi Anh, Việt Báo Online
Bản đồ mọi khu vực đảng CSVN đồng ý cho Tàu cộng hiện diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam
Bản đồ mọi khu vực đảng CSVN đồng ý cho Tàu cộng hiện diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam

Một khi mất nước Việt này
Kể như Đà Nẵng vào tay của Tàu
Quân dân sát cánh bên nhau
Chung lòng giữ nước chống Tàu xâm lăng
Đồng bào ơi! Có nghe chăng?
Sơn hà đang bị những thằng Hán nô
Manh tâm dâng hiến cõi bờ
Giặc Tàu lấn chiếm cơ đồ Việt Nam
Đứng lên chống giặc xâm lăng
Diệt bè bán nước Trọng Sang Dũng Hùng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 11, 2016 0000 EST
1- Sắp Mất Nước Đến Nơi Rồi – Bờ biển Việt Nam đang rơi dần vào tay TC
2- Việt Nam sắp mất Đà Nẵng?
3- Vietnam Dangles at the Tip of the Chinese Spear