Việt Nam kêu gọi Bắc Hàn chấm dứt thử bom khinh khí

Kính mời quý bạn xem bài:
VN kêu gọi Bắc Hàn chấm dứt thử bom khinh khí RFA, 07.01.2016
Người dân tụ tập trước một màn hình lớn tại ga Bình Nhưỡng để nghe bản tin về vụ thử bom hydro ở Bình Nhưỡng hôm 06-1-2016
Người dân tụ tập trước một màn hình lớn tại ga Bình Nhưỡng để nghe bản tin về vụ thử bom hydro ở Bắc Hàn hôm 06/1/2016

Việt Nam kêu gọi Bắc Hàn
Ngưng bom khinh khí cho dân được nhờ
Un rằng dân Việt thật khờ
Không bom Tàu đánh biết nhờ vào ai
Xưa nay Tàu vẫn cậy tài
Đông chinh Bắc phạt đánh hoài Tây Nam
Bây giờ lấn chiếm Việt Nam
Thiếu dù nguyên tử phải làm Hán nô
Đừng nên lên mặt bưng bô
Ủng hay không ủng Un ta chẳng cần
Ta làm bom để khi cần
Tàu tham lấn đất sẽ ngần ngại ngay
Bây giờ dân Việt có hay
Hydro trấn quốc tránh ngày vong nô.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 08, 2016 0105 EST