Manila và Tokyo phản đối Bắc Kinh thử phi đạo tại Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài:
Manila và Tokyo phản đối Bắc Kinh thử phi đạo tại Trường Sa Trọng Nghĩa, RFI – Đăng ngày 04-01-2016 Sửa đổi ngày 04-01-2016 14:49
Công trình xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông

Ba Đình Nhà Trắng Đông Kinh
Manila phản đối Bắc Kinh lộng hành
Việt Phi Mỹ Nhật đồng hành
Cùng ngăn Hán tặc tung hoành Biển Đông
Toàn dân xin hãy một lòng
Đứng lên quyết giữ non sông Lạc Hồng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 05, 2016 0000 EST
1- Philippines góp tiếng với VN phản đối TQ bay thử nghiệm ở Trường Sa