Hà Nội phản đối Bắc Kinh cho bay thử nghiệm ở đá Chữ Thập

Kính mời quý bạn xem bài:
VN triệu Đại sứ TQ phản đối Bắc Kinh cho bay thử nghiệm ra đá Chữ Thập, RFA 2016-01-02
NgheNghe

Tàu đã hoàn tất việc xây dựng một phi đạo dài 3.000 mét trên bãi Đá Chữ Thập nằm trong vùng đảo tranh chấp trên Biển Đông
Phi đạo dài 3.000 mét trên bãi Đá Chữ Thập – Fiery Cross Reef

Hán nô chờ việc xong rồi
Tập chi một tỷ mới đòi ngưng bay
Lúc Tàu xây dựng sân này
Sao không ngăn chặn để nay la trời
Toàn dân hãy đứng lên thôi
Diệt bè bán nước ngồi nơi Ba Đình
Một lòng cùng chống Bắc Kinh
Quyết vì Đất Nước liều mình hy sinh
Muôn dân vì Nước quên mình
Việt Nam mới được quyết sinh muôn đời.


Lúc Tàu bắt đầu xây sao không ngăn chận? Hay là vì cũng muốn ngăn nhưng ngăn không nổi? Nay chúng xây xong rồi, khánh thành rồi và bây giờ bay thử thì có phản đối cũng như không. Thằng Tàu có nghe đâu. Vã lại mới rồi thằng Tập ban cho lũ Hán nô 1 tỷ Nguyên, và tên Nguyễn Sinh Hùng sang tận Bắc kinh ký kết gì đó thì tại sao nó không lên tiếng ngăn chặn trước để anh Tập của nó đừng cho máy bay ra đảo? Những tên Việt cọng này chỉ la lối đóng kịch mà thôi. Đã bán hết rồi còn làm bộ yêu nước.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 04, 2016 0000 EST
1- VN gửi công hàm khẳng định chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa đến LHQ
2- VN gửi công hàm khẳng định chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa đến LHQ
3- Trung Quốc bác bỏ phản đối của Việt Nam về thử nghiệm sân bay ở Trường Sa
4- Bắc Kinh bác bỏ việc bị Hà Nội cáo buộc vi phạm chủ quyền VN