Tranh chấp Biển Đông đẩy Việt Nam về phía Mỹ

Kính mời quý bạn xem bài:
Tranh chấp Biển Đông đẩy Việt Nam về phía Mỹ VOA, 30.12.2015
Bức ảnh được chụp qua cửa kính máy bay quân sự cho thấy Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động bồi đắp tại Đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, ngày 11-5-2015.
Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động bồi đắp tại Đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông

Chống Tàu muốn được thành công
Đồng tâm nhất trí một lòng đứng lên
Non sông Tổ quốc đặt trên
Lật nhào cọng sản xây nền Tự do
Chung tay bảo vệ cơ đồ
Toàn dân cùng giữ cõi bờ Việt Nam
Ta cần xóa bỏ công hàm
Phạm Đồng công nhận biển Nam của Tàu
Trẻ gìa trai gái bên nhau
Quyết vì Đất Nước chống Tàu lấn ta
Bắc Nam một gánh Sơn Hà
Năm Tư Dân Tộc một nhà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 31, 2015 0036 EST
1- Việt Nam: Càng ngán Trung Quốc, càng thân Hoa Kỳ
2- South China Sea Aggression Pushing Vietnam Towards U.S.