Tàu đưa Hải Dương 981 tới vị trí mới trên Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài:
Trung Quốc điều Hải Dương 981 tới vị trí mới trên Biển Đông Hồng Hạnh, VnExpress, Thứ ba, 29/12/2015 | 11:32 GMT+7
Vị trí giàn khoan (chấm đỏ) theo tọa độ Trung Quốc đưa ra. Ảnh - Google Map
Vị trí giàn khoan (chấm đỏ) theo tọa độ Trung Quốc đưa ra (17°29′32″N – 110°57′11″E)

Tàu nay lại dụng Hải Dương
Rõ ràng thằng chệt coi thường Việt Nam
Khi nào chúng muốn là làm
Chẳng cần tham khảo hỏi han Ba Đình
Bởi vì Tàu khựa coi khinh
Những thằng tôi tớ Bắc Kinh Trọng Hùng
Mới rồi chúng họp Việt Trung
Người dân chẳng biết hành tung thế nào
Chúng ta cần biết tại sao
Giàn khoan 981 vào biển ta?
Sinh Hùng ơi hãy nói ra
Qua Tàu bán nước bán nhà phải không?
Toàn dân đoàn kết một lòng
Quyết không thể để Biển Đông về Tàu
Đứng lên già trẻ bên nhau
Giữ cho Đất Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 30, 2015 0033 EST
1- Giàn khoan Bắc Kinh Hải dương 981 vào Biển Đông