Lan Khuê tuyệt đẹp

Kính mời quý bạn xem bài:
Lan Khuê tuyệt đẹp by Facebook Khang Nguyên.
Lan Khuê

Khá khen người đẹp Lan Khuê
Ở trong lòng địch trình Quê Hương mình
Khiến cho lũ giặc Bắc kinh
Tái tê run sợ giật mình cấm thi
Đâu cần vương miện làm chi
Em cho thế giới biết về Việt Nam
Hoan nghênh hành động em làm
Tinh thần Trưng Triệu không cam cúi đầu
Toàn dân đoàn kết chống Tàu
Giữ yên Đất Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 27, 2015 0000 EST
1- Người đẹp Việt Nam- Lan Khuê
2- HÉ LỘ NGUYÊN NHÂN LAN KHUÊ BỊ XỬ ÉP TẠI HOA HẬU THẾ GIỚI?
3- Lan Khuê trượt top 5 và tính toán sai của người Việt
4- Lan Khuê: ‘Tất nhiên tôi phải giới thiệu một Việt Nam đầy đủ tại Miss World’