Mừng Lễ Giáng Sinh

CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LẤN VIỆT NAM
Kính chúc
Quý Bạn đọc,
Quý Đồng bào,
ở trong nước
cũng như ở nước ngoài,
Quý Thân hữu khắp bốn biển năm châu:
Giáng Sinh Vui Vẻ thật nhiều
Sang Năm Hạnh Phúc như điều ước mong
Cầu cho Đất Nước Núi Sông
Không còn cọng sản hết tròng Hán nô
Muôn năm bền vững cơ đồ
Toàn dân quyết giữ cõi bờ Việt Nam.
Kính,

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 24, 2015 2210 EST

Advertisements