Mối nguy từ những bờ biển lở lói

Kính mời quý bạn xem bài:
Mối nguy từ những bờ biển lở lói by Nhóm phóng viên RFA tường trình từ Việt Nam 2015-12-22.
Bãi biển miền Trung đang lở lói bị sóng xâm thực từng giờ từng phút
Bãi biển miền Trung đang lở lói bị sóng xâm thực từng giờ từng phút
Mối nguy từ những bờ biển lở lóiNghe

Ai làm đất nước tóp teo?
Chính là Việt cọng đã đeo chân Tàu!
Muốn cho đất nước bền lâu
Đồng bào đứng dậy kéo đầu Trọng Sang
Chống Tàu tụ tập thành làng
Dọc theo bờ biển dọc đàng Trường Sơn
Vùng lên trút bỏ căm hờn
Gửi bầy bán nước những cơn sóng thần
Đứng lên chứng tỏ lòng dân
Muốn rằng nước Việt phải cần đổi thay
Ba Đình cọng sản xuống ngay
Đa nguyên Dân chủ lên thay cầm quyền
Đứng lên làm chủ con thuyền
Cùng nhau bảo vệ chủ quyền Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 23, 2015 1115 EST