Bắc Kinh lại kêu gọi Manila « từ bỏ ảo tưởng » về vụ kiện

Kính mời quý bạn xem bài:
Biển Đông: Bắc Kinh lại kêu gọi Manila « từ bỏ ảo tưởng » về vụ kiện by Thụy My, RFI, Đăng ngày 22-12-2015 Sửa đổi ngày 22-12-2015 14:03
Philippine protesters in front of the Chinese Consulate in Manila on July 10, 2015
Philippine protesters in front of the Chinese Consulate in Manila

Bắc kinh trơ trẻn mặt dày
Biển Đông Phi Việt xưa nay lưới chài
Bổng Tàu lè lưỡi thật dài
Đưa tàu hải giám cấm ai lại gần
Đâm tàu giết hại ngư dân
Lý Sơn Quảng Ngãi nhiều lần khổ đau
Phi nhờ công lý kiện Tàu
Cầu mong Phi thắng đuổi Tàu rút lui
Không thì phải đánh mà thôi
Giang sơn không thể nói lời van xin
Toàn dân Phi Việt vững tin
Một lòng đoàn kết giữ gìn Biển Đông.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 22, 2015 2050 EST