Biển Đông: B-52 Mỹ áp sát Đá Châu Viên, Trung Quốc phản ứng gay gắt

Kính mời quý bạn xem bài:
Biển Đông: B-52 Mỹ áp sát Đá Châu Viên, Trung Quốc phản ứng gay gắt by Trọng Nghĩa, RFI, Đăng ngày 19-12-2015 Sửa đổi ngày 19-12-2015 13:08
Ảnh một B-52 của quân đội Mỹ
Ảnh một B-52 của quân đội Mỹ

B-52 vì thời tiết xấu
Lạc vùng trời gặp gấu Panda
“Vô tình” thôi chẳng mặn mà
Tin thì mất nước đó là thơ ngây
Mỹ và Tàu trước đây gắn bó
Cùng VC làm khó miền Nam
Giờ đây hai nước có làm
Cũng vì quyền lợi lòng tham riêng mình
Luôn cảnh giác Bắc Kinh xâm lấn
Coi chừng giặc gây hấn bất ngờ
Hy sinh gìn giữ cõi bờ
Việt Nam Tổ Quốc đang chờ toàn dân.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 20, 2015 0110 EST