Tàu tiến hành tập trận ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài:
Tàu tiến hành tập trận ở Biển Đông VOA, 18.12.2015
Quân đội Việt Nam đang tăng cường vũ trang để phòng ngừa xung đột
Quân đội Việt Nam đang tăng cường vũ trang để phòng ngừa xung đột

Tàu tập trận còn ta không tập
Phải chăng ta đã tập chịu đòn
Gạc Ma tử sĩ lòng son
Đã không bắn trả nên còn ức oan
Để hoàn thành bảo toàn lãnh thổ
Cần thao luyện gian khổ chông gai
Tinh thần thể lực dẽo dai
Kiến thức chuyên nghiệp ai ai cũng rành
Nên phải cần tập tành đều đặn
Vũ khí ta dùng đặng hay không
Khi hay chăm sóc coi trông
Thường xuyên diễn tập yên lòng tự tin.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 19, 2015 0420 EST