Thà về nhà còn hơn làm theo lịnh Bắc Kinh

Kính mời quý bạn xem bài:
Lý do ban nhạc Bắc Triều Tiên « Morabong » hủy biểu diễn ở Bắc Kinh by Thu Hằng, RFI, Đăng ngày 18-12-2015 • Sửa đổi ngày 18-12-2015 15:53
Ban Nhạc Morabong của Bắc Hàn
Ban Nhạc Morabong của Bắc Hàn

Khá khen ca nữ Bắc Hàn
Về nhà ca hát không màng nghe sai
Côn an Việt cọng vễnh tai
Tàu vừa ra lệnh dùi cui phan liền
Tội người dân Việt quá hiền
Nghe lời của đảng mất tiền trắng tay
Quan trên là cướp ban ngày
Côn an là cướp cả ngày lẫn đêm
Dân mơ cuộc sống ấm êm
Nhà đất đảng lấy càng thêm khổ sầu
Muốn cho hết khổ hết sầu
Đứng lên diệt cọng chống Tàu an dân.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 18, 2015 2144 EST