Việt Nam tăng cường tiềm lực quân sự để đối phó với Trung Quốc

Kính mời quý bạn xem bài:
Việt Nam tăng cường tiềm lực quân sự để đối phó với Trung Quốc by Thanh Phương, RFI, Đăng ngày 17-12-2015 Sửa đổi ngày 17-12-2015 13:34
Tàu ngầm 186 Đà Nẵng tại Nga. (sdelanounas.ru)
Tàu ngầm 186 Đà Nẵng

Dẫu cầm vũ khí trong tay
Tinh thần không có bó tay đầu hàng
Tổ quốc thật sự nguy nan
Đồng bào cả nước phải cần đứng lên
Diệt bầy tham nhũng kên kên
Mới mong giữ nước vững bền dài lâu
Đồng bào đứng dậy chống Tàu
Dân là tiềm lực mà Tàu âu lo.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 17, 2015 2100 EST
1- Vietnam gets ready to strike back at China
2- Vietnam ready for combat as tension with China soars
3- Tàu ngầm Đà Nẵng rời Nga tới Việt Nam