Hải quân Trung Quốc tập trận đạn thật ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài:
Hải quân Trung Quốc tập trận đạn thật ở Biển Đông (LĐO) V.N – 4:14 PM, 13/12/2015

Chinese dredging vessels are purportedly seen in the waters around Mischief Reef in the disputed Spratly Islands in the South China Sea in this still image from video taken by a P-8A Poseidon surveillance aircraft provided by the United States Navy May 21, 2015. REUTERS/U.S. Navy/Handout via Reuters

Chinese dredging vessels are purportedly seen in the waters around Mischief Reef in the disputed Spratly Islands in the South China Sea in this still image from video taken by a P-8A Poseidon surveillance aircraft provided by the United States Navy May 21, 2015. REUTERS/U.S. Navy/Handout via Reuters


Tàu dùng đạn thật bắn chơi
Hán nô Việt cọng im hơi phập phồng
Nói ta là chủ Biển Đông
Sao không phản đối lũ ngông Tàu phù?
Bắt người yêu nước vào tù
Biểu tình chống “khựa” kẻ thù dân ta
Đứng lên bảo vệ sơn hà
Giữ cho toàn vẹn ngôi nhà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 14, 2015 0035 EST
1- Hải quân Trung Quốc lại tập trận bắn đạn thật tại Trường Sa