Ước Mơ Của Thủy

Kính mời quý bạn xem bài:
CA bắt Nguyễn Phương Uyên CTV Danlambao
Nguyễn Phương Uyên bị bắt lên xe CA

Ước mơ của Thủy là gì?
Tận tường nguồn cội khi đi vào đời
Hưởng nền giáo dục tuyệt vời
Trọng tình nhân bản trên đời với nhau
Phương Uyên giới thiệu đôi câu
Nay côn an bắt còn đâu nhân quyền?
Hãy cùng đứng dậy lật thuyền
Cứu dân giữ nước đòi quyền tự do
Đứng lên gìn giữ cơ đồ
Đồng lòng diệt lũ tham ô Ba Đình
Quyết tâm chống lại Bắc kinh
Giữ non sông Việt tồn sinh muôn đời.

ƯỚC MƠ CỦA THỦY Mặc Lâm RFA

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 13, 2015 1440 EST
1- Bước Chân Lạc Hồng
2- ƯỚC MƠ CỦA THỦY: MỘT THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CHẾ-ĐỘ Việt Báo Online
3- ƯỚC MƠ CỦA THỦY RFA