Đà Nẵng ‘mạnh tay’ với người Tàu

Kính mời quý bạn xem bài:
Đà Nẵng ‘mạnh tay’ với người Trung Quốc VOA Tiếng Việt 10.12.2015
Người Trung Quốc chờ lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

“Mạnh tay” là mạnh thế nào?
Đuổi dân cửu vạn đã vào làm chui
Những tên đã mua nhà rồi
Cần nên xem xét thâu hồi lại ngay
Dân ta được ở nơi này
Giúp Tàu là giặc là thay đổi lòng
Nên cần nhất quyết nói không
Vùng đất nhạy cảm phải phòng ngoại nhân
An ninh nguy khốn do dân
Phải cần trân trọng ý dân mới bền
Toàn dân một dạ đứng lên
Cứu nguy đất nước vững bền muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 10, 2015 2230 EST