Nỗi đau của ngư dân Việt

Kính mời quý bạn xem và nghe bài:
Nỗi đau của ngư dân Việt Nghe Nhóm phóng viên RFA tường trình từ VN, 2015-12-07
Bến Lý Sơn, Quảng Ngãi
Bến Lý Sơn, Quảng Ngãi

Ai làm ta mất ngư trường?
Chính bè cọng phỉ chủ trương đầu hàng
Cúi đầu quy phục ngoại bang
Hại dân bán nước Trọng Sang Dũng Hùng
Đồng bào sống dựa Biển Đông
Bình yên khi biển ta không bóng Tàu
Toàn dân đoàn kết bên nhau
Đứng lên diệt cọng chống Tàu xâm lăng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 08, 2015 1908 EST