Hà Tĩnh và ảnh hưởng Trung Quốc

Kính mời quý bạn xem bài:
Hà Tĩnh và ảnh hưởng Trung Quốc Nhóm phóng viên tường trình từ VN, 2015-12-04
Bờ biển Vũng Áng xuất hiện nhiều nhà của người Trung Quốc xây dựng
Bờ biển Vũng Áng xuất hiện nhiều nhà của người Trung Quốc xây dựng

Hà Tĩnh và ảnh hưởng Trung Quốc
Nghe

“Đi mô cũng nhớ về Hà Tịnh”
Nhớ chi chừ Hà Tịnh hôm nay
Nhớ càng căm hận đắng cay
Nhớ thương Vũng Áng trong tay giặc Tàu
Ai đã cho giặc Tàu khai thác
Để chúng vào quậy nát quê hương
Kỳ Anh một thuở thân thương
Nay vào tay giặc vì phường Hán nô
Đứng lên tiêu diệt giặc hồ
Mới mong giữ được cơ đồ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 07, 2015 1940 EST