Dân Đà Nẵng bất mãn vì chính quyền cho nhập thêm dân Trung Cộng

Kính mời quý bạn xem bài:
Dân Đà Nẵng bất mãn vì chính quyền cho nhập thêm dân Trung Cộng của Thiên Hà trên Cali Today News.
Tàu Khựa ở Đà Nẵng
Tàu Khựa ở Đà Nẵng

Lòng dân bất mãn chính quyền
Sao không đứng dậy lật thuyền cọng nô
Chúng là di sản cáo hồ
Do Tàu tạo dựng mưu đồ hại ta
Giờ đây chúng đã xây nhà
Gần nơi bến cảng Tiên Sa của mình
Một khi hai nước động binh
Giặc ngay sát nách tình hình chúng hay
Muốn trừ dứt hiểm họa này
Toàn dân cần phải tẩy chay bạo quyền
Biểu tình lật đổ con thuyền
Chở đầy nô bộc bá quyền Bắc Kinh
Đang mưu chiếm đoạt nước mình
Tiếp tay là lũ Ba Đình Hán nô
Đứng lên diệt lũ bưng bô
Cứu non sông Việt cơ đồ Hùng Vương
Hãy vì Đất Nước thân thương
Hy sinh cứu nước khỏi đường diệt vong.

Vì an ninh và tồn vong của đất nước, một điều luật quy định chỉ có công dân Việt Nam mới có quyền sở hữu những khu đất nhạy cảm, thì dù là người Tàu, nhưng có quốc tịch Việt Nam, người đó cũng phải chấp hành luật lệ Việt Nam. Do đó không có gì là khó giải quyết.
Dùng người Việt để len lõi vào vùng đất gần khu quân sự là một âm mưu chiến lược của Tàu cọng, cố tình làm tổn hại an ninh quốc phòng của Việt Nam. Thị trưởng của một thành phố cũng cần có tầm nhìn chiến lược đến an nguy của thành phố mình cai quản. Có như vậy sau này mới tiến lên nắm giữ vận mệnh quốc gia được.
Để người Việt bị Tàu mua chuộc mua đất giùm, đứng tên cho Tàu khai thác mà thành phố Đà Nẵng không xử lý được thì rõ ràng chủ quyền quốc gia không còn nữa. Việt Nam đã là một khu tự trị thuộc Tàu nên thành phố Đà Nẵng mới sợ những tên giặc Tàu này. Nếu những người ấy có quốc tịch Mỹ, Úc, Nhật, Đại Hàn hay Âu châu thì thành phố Đà Nẵng đối phó ra sao?
Dân chúng Đà Nẵng cần phải đứng lên biểu tình chống lũ quan tham, còn không thì sẽ bị làm nô lệ cho lũ giặc Tàu này.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 06, 2015 1414 EST