Dân oan 3 miền Bắc – Trung – Nam diễn hành quanh hồ Hoàn Kiếm đòi công lý

Kính mời quý bạn xem bài:
Dân oan 3 miền Bắc – Trung – Nam diễn hành quanh hồ Hoàn Kiếm đòi công lý Trần Quang Thành (Danlambao)
Dân oan 3 miền Bắc Trung Nam diễn hành quanh hồ Hoàn Kiếm đòi công lý
Dân oan 3 miền Bắc Trung Nam diễn hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Toàn dân cả nước biểu tình
Yêu cầu cọng sản Ba Đình ra đi
Bao năm đảng cọng trị vì
Dân nghèo nước mất lấy gì tồn sinh
Lâu nay Tàu cướp nước mình
Đảng ta vẫn bợ Bắc Kinh trên đầu
Muốn cho đất nước bền lâu
Đồng bào đứng dậy diệt sâu Bắc triều.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 03, 2015 2230 EST