Biển Đông : Trung Quốc lại bác bỏ mọi can thiệp của bên thứ ba

Kính mời quý bạn xem bài:
Biển Đông : Trung Quốc lại bác bỏ mọi can thiệp của bên thứ ba Trọng Nghĩa, RFI
Dân Philippines biểu tình chống Trung Quốc bên lề Thượng đỉnh APEC tại Manila
Dân Philippines biểu tình chống Trung Quốc bên lề Thượng đỉnh APEC tại Manila 11/2015 – REUTERS /Ezra Acayan

Người Phi hành động khôn ngoan
Khi mình sức yếu nhờ quan phân bày
Anh Tàu miệng nói tẩy chay
Mà lòng run sợ có ngày phải thua
Bởi vì từ thuở xa xưa
Bờ Nam Dương Tử còn chưa có Tàu
Nay mai tòa phán một câu
Lưỡi bò chín đoạn của Tàu là gian
Nay anh ỹ mạnh nhận càn
Không bằng không cớ làm tàng được sao?
Mấy ông Việt cọng thế nào?
Khi nghe tòa phán tiếc sao nước mình
Không cùng Phi kiện Bắc kinh
Rõ ràng bán nước lặng thinh ăn tiền
Toàn dân ở khắp ba miền
Đứng lên dẹp bọn ngụy quyền hại dân.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 02, 2015 2113 EST