Mỹ giúp Việt Nam nắm thông tin tình báo về biển Đông?

Kính mời quý bạn xem bài:
Mỹ giúp Việt Nam nắm thông tin tình báo về biển Đông?
Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chiến hạm BRP Gregorio del Pilar

Cám ơn người Mỹ giúp mình
Thông tin tình báo động binh của Tàu
Nếu như thật sự tin nhau
Hỗ tương hiệp ước yêu cầu thông qua
Không thì cũng sẽ phai nhòa
Như Miền Nam trước mù lòa tin theo
Hoàng Sa trong lúc hiễm nghèo
Hải quân nước bạn trông theo lạnh lùng
Giờ đây giặc Hán hành hung
Ra tay ngăn chặn có khùng hay không?
Nước ta là chủ Biển Đông
Phải lo gìn giữ đừng trông người ngoài
Không nên trông cậy vào ai
Toàn dân đứng dậy chung vai giữ nhà
Bắc Nam một dãi sơn hà
Muôn dân bồi đắp ngôi nhà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 01, 2015 2000 EST