Hãy chống Trung Quốc bằng sức mạnh ý chí

Kính mời quý bạn xem bài:
Hãy chống Trung Quốc bằng sức mạnh ý chí
Từ đảo Chữ Thập quân đội TQ có thể triển khai tấn công Saigon

Ai bày mười sáu chữ vàng
Nói là bè bạn sao bàn tấn công?
Đúng là lang sói hai lòng
Ngoài trông lương thiện còn trong gian tà
Âm mưu thôn tính nước ta
Gian manh cướp đảo Trường Sa nước mình
Đứng lên chống lũ Bắc Kinh
Chính bằng sức mạnh cuả mình ai ơi
Tổ tiên ta chống con trời
Nhờ vào ý chí nhờ nơi lòng người
Đứng lên thề quyết một lời
Hy sinh chống giặc con trời Bắc phương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 30, 2015 2310 EST