Thác Bản Giốc của Ta hay Tàu?

Kính mời quý bạn xem bài:
Việt-Trung ký hiệp định thác Bản Giốc BBC.

Bao đời Bản Giốc của Ta
Qua tay cọng sản thành ra của Tàu
Làm sao quên được buồn đau
Non sông lần lượt theo Tàu ra đi
Đồng bào ơi phải làm gì
Giữ đất Đại Việt khỏi đi về Tàu
Đứng lên sát cánh bên nhau
Quyết tâm giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 28, 2015 2210 EST
1- Images for Thác Bản Giốc