Hà Nội phản đối tàu Trung Quốc chĩa súng vào tàu Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài:
Hà Nội phản đối tàu Trung Quốc chĩa súng vào tàu Việt Nam Tác Giả: Thụy My, Saigonecho.
Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm
Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Khi ta là chủ Biển Đông
Đuổi ngay tàu giặc cấm không được vào
Hải quân, Hải cảnh nơi nao?
Cớ sao lại để giặc vào biển ta!
Hãy noi gương Thổ Nhĩ Kỳ
Nga vào không phận tức thì hạ ngay
Ơ này giặc Hán từ nay
Còn vào biển Việt có ngày chìm luôn
Thủy lôi hiện đại tăng cường
Giữ gìn biển đảo biên cương vẹn toàn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 27, 2015 2159 EST
1- Tàu chiến Trung Quốc chĩa súng vào tàu tiếp tế Việt Nam
2- Việt Nam phản đối việc đe dọa dùng vũ lực với tàu tiếp tế Trường Sa
3- Tàu chiến Trung Quốc chĩa súng đe dọa tàu tiếp tế Việt Nam
4- Vạn Dương Sơn – chiến hạm Trung Quốc uy hiếp tàu Việt Nam