Tôi rất sợ .. Rồi sẽ có một ngày


Kính mời quý bạn xem bài:
Tôi rất sợ .. Rồi sẽ có một ngày của Thầy giáo dạy Văn yêu nước, LHD, Diễn Đàn Độc Giả Ba Cây Trúc.

Cờ Quốc Gia Việt Nam


Thầy dạy Văn sợ ngày tăm tối
Khắp Việt Nam dân nói tiếng Tàu
Kể từ ngày ấy về sau
Nước ta xóa sổ! Ôi đau đớn lòng!
Ai là người thật lòng yêu nước
Hãy đứng lên dấn bước xông pha
Cùng dân cứu nước non nhà
Quyết tâm gìn giữ sơn hà Việt Nam
Trừ lũ sâu quan tham ăn tạp
Diệt côn an, chiêu nạp hiền tài
Đưa dân hướng đến ngày mai
Ấm no hạnh phúc tương lai huy hoàng
Xin đừng sợ! Hãy đoàn kết lại
Bắc Nam Trung trai gái quyết thề
Liều thân gìn giữ sơn khê
Ngày thê lương ấy khó bề xãy ra.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 24, 2015 1727 EST