Vì sao chính phủ Việt Nam vẫn phớt lờ hiểm hoạ Trung Quốc mang tên Silver Shores?

Kính mời quý bạn xem bài:
Vì sao chính phủ Việt Nam vẫn phớt lờ hiểm hoạ Trung Quốc mang tên Silver Shores? của Lê Anh Hùng Báo Tổ Quốc.
Công ty Hoa Tây Trung Quốc đang thực hiện giai đoạn hai của dự án

Xin đừng nên hỏi vì sao?
Hỏi Tàu đã tốn hết bao nhiêu tiền?
Bao cô gái đẹp như tiên
Dâng cho đảng cọng ở miền Hàn giang?
Giờ đây Hán đã lan tràn
Sá chi Đà Nẵng sông Hàn rồng bay
Đồng bào ơi hỡi có hay
Giang sơn Đại Việt tới ngày vong nô
Đứng lên gìn giữ cơ đồ
Đồng bào cả nước cùng hô CHỐNG TÀU!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 22, 2015 1833 EST
1- Ai đã ‘rước’ một công ty TQ trá hình vào cắm chốt những vị trí hiểm yếu ở Đà Nẵng?