Xây tượng anh hùng Trung Quốc… “trấn thủ” biển phía Nam?

Kính mời quý bạn xem bài:
Xây tượng anh hùng Trung Quốc… “trấn thủ” biển phía Nam? trên thegioinguoiviet.net.
Thị Xã Vĩnh Châu Sóc Trăng

Việt Nam đâu thiếu anh hùng
Cớ chi dựng tượng anh khùng bắc phương?
Hay là nay đã tới đường
Làm dân nô lệ đau thương ngàn đời
Xưa nay biết mấy đời rồi
Quan Vân Trường trấn những ngôi chùa Tàu
Ước chừng chưa đủ niềm đau
Mao Hoa Đặng Tập rũ nhau đội trời
Đồng bào cả nước ai ơi!
Đứng lên đạp đổ bầy tôi Bắc triều
Anh hùng đất Việt còn nhiều
Đừng vì tham tệ tiêu điều Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 20, 2015 2045 EST
1- Đòi xây tượng Quan Công vì có nhiều người Trung Quốc sống
2- “Xây tượng Quan Công, mà lại hướng ra biển là không nên”
3- Nhận chân nhân vật Quan Vũ trong Tam quốc diễn nghĩa