Chuyện Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài:
Chuyện Biển Đông cuả Bảo Giang (Danlambao).
vietnam-biendong-danlambao

Nước mất biển cũng không còn
Đói nghèo đe dọa bà con dân chài
Muốn cho còn có tương lai
Đứng lên quét sạch bọn cai Ba Đình
Sàigòn Hà Nội biểu tình
Hang cùng ngõ hẻm dân mình đứng lên
Mới mong đất nước trường tồn
Toàn dân ơi! Giữ Quốc Hồn Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 19, 2015 2247 EST