Nhân dân VN kêu gọi chính quyền bán nước hạn chế chính sách thoả hiệp với Trung Quốc để bảo toàn biển đảo

Kính mời quý bạn xem bài: Nhân dân VN kêu gọi chính quyền bán nước hạn chế chính sách thoả hiệp với Trung Quốc để bảo toàn biển đảo trên Vietnamville. 17.11.2015 14:14
Đảo Phú Lâm - Hoàng Sa
Đừng kêu đừng gọi người ơi
Chỉ là khao cổ uổng lời mà thôi
Đứng lên khắp nước đồng thời
Biểu tình chống cọng nơi nơi một lòng
Đồng bào xin hãy nói KHÔNG!
KHÔNG TRƯỜNG KHÔNG CHỢ VÀ KHÔNG ĐI LÀM
Mới mong chống giặc ngoại xâm
Diệt quân Tàu khựa âm thầm hại ta
Nước mất thì sẽ tan nhà
ĐỨNG LÊN QUYẾT GIỮ SAN HÀ VIỆT NAM!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 17, 2015 1900 EST