Từ Mao Trạch Đông tới Tập Cận Bình

Kính mời quý bạn xem bài:
Từ Mao Trạch Đông tới Tập Cận Bình của Trọng Đạt, Hồn Việt UK.

Từ Mao tới Tập Cận Bình
Luôn mơ xâm chiếm nước mình Việt Nam
Đứng lên chống Hán tham lam
Giữ cho đất nước Việt Nam trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 13, 2015 2320 EST
1- Mao Zedong
2- Xi Jinping