HẠI DÂN, BÁN NƯỚC ĐỂ TỒN TẠI

Kính mời quý bạn xem bài:
HẠI DÂN, BÁN NƯỚC ĐỂ TỒN TẠI của Huỳnh Tâm, Vietnamville.
Tư Sang Mê Mẫn Em Tàu
Khả Phiêu gian díu Mỹ Vân
Nam Quan Bản Giốc lần lần ra đi
Tư Sang nối chí thực thi
Một đêm hạnh phúc sá gì Biển Đông
Đồng bào có biết hay không
Nếu còn Việt cọng núi sông thuộc Tàu
Đứng lên! Hãy Đứng lên mau
Diệt loài bán nước cùng nhau chống Tàu
Không thì hối hận ngàn sau
Giang sơn Đại Việt thuộc Tàu ai ơi!
Đứng lên giữ nước người ơi
Hy sinh thề giữ biển trời Việt Nam.


Hãy nhìn cặp mắt của Tư Sang, hắn mê mẫn nhìn em chọn đồ như là mới lần đầu yêu đưa tình nhân đi xem nhẫn. Kiểu này bao nhiêu Biển Đông, bao nhiêu đảo cho đủ để Tư Sang dâng dưới chân người tình?
Than ơi! Đất nước Việt Nam
Mất vào giặc Hán Tư Sang này rồi!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 10, 2015 2215 EST

ĐẬP TAM HIỆP thách thức sự tồn vong của nước Tàu

Kính mời quý bạn xem bài:
ĐẬP TAM HIỆP thách thức sự tồn vong của nước Tàu của Điền Phong, trên Ba Cây Trúc.
Đập Tam Hiệp
Chỉ cần hỏa tiển dẫn đường
Nước Tàu đối diện tang thương tức thì
Lớn nhất thế giới mà chi
Lợi thì có lợi nhưng đi sai cờ
Khác gì tự sát định giờ
Đối phương bấm nút giấc mơ tan tành!


Không quân Việt Nam nên chấm sẵn tọa độ của đập Tam Hiệp (Chángjiāng Sānxiá Dàbà – 长江三峡大坝) và đập Tiểu Loan (Xiaowan – 小湾坝) ở thượng nguồn Mekong để khi cần thì bằng mọi cách đánh sập hai đập này để cứu nước Việt Nam khỏi bị Tàu tiêu diệt.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 10, 2015 0333 EST
1- China’s Enormous Three Gorges Dam Could End Up Being A Huge Mistake