Tập Cận Bình gởi thông điệp gì cho đảng cộng sản Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài:
Tập Cận Bình gởi thông điệp gì cho đảng cộng sản Việt Nam
NTD TCB
Hỡi người yêu nước Việt Nam
Đứng lên chống lại ngoại xâm là Tàu
Trước là diệt hết bầy sâu
Do Hồ nuôi dưỡng từ lâu tới giờ
Toàn dân không thể chần chờ
Chậm là mất nước nguy cơ đã rành
Hỡi người dân Việt Hùng anh
Hãy ngăn Nước Việt biến thành An Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 08, 2015 1020 EST
1- Cái giá của bán nước