Biểu tình chống Tập

Kính mời quý bạn xem bài:
Chủ tịch Trung Quốc sẽ được tiếp đón bằng nhiều cuộc biểu tình ở VN?
TSHD Bưng Bô Tập
Khắp nơi đứng dậy người ơi!
Biểu tình chống giặc con trời Xi Ping
Dã man lấn chiếm nước mình
Còn làm ra mặt thân tình viếng thăm
Ngư dân uất ức hờn căm
Bị đâm bị chém bao năm nay rồi
Cũng vì có lãnh đạo tồi
Vàng mười sáu đứa đang ngồi ngôi cao
Bốn thằng rất tốt mời chào
Rước thằng giặc Tập bước vào Nhà Dân
Hãy vào quốc hội lột trần
Âm mưu Hán hóa Việt Nam của Tàu
Đồng bào xin đứng lên mau
Bứng đi đảng cọng chống Tàu xâm lăng
Nước ta trường cữu muôn năm
Có còn độc lập là nằm trong ta
Đứng lên gìn giữ sơn hà
Gái trai già trẻ nước nhà chung lo
Một lòng cất tiếng thật to
Núi sông biển đảo trả ta ới Ping!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 04, 2015 2100 EST
1- Tương lai Việt Nam ở trong tim bạn
2- Nguy hiểm khi để Tập Cận Bình phát biểu trước quốc hội VN
3- Lời kêu gọi về việc đón Tập Cận Bình tại Việt Nam
4- 10 lý do nhân dân VN không chào đón Tập Cận Bình