Hòn Vọng Phu

Anh đi giữ nước diệt thù
Ở nhà em đợi ngàn thu em chờ
Thay anh nuôi dạy con thơ
Một lòng quyết giữ cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 01, 2015 1015 EST

Advertisements