Tưởng Nhớ Ngô Tổng Thống

Cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm
Hôm nay ngày giỗ Ngô Tổng Thống
Người cho dân cuộc sống ấm no
Miền Nam Dân chủ Tự do
Trung Nam vang vọng câu hò hoan ca
Nơi hải ngoại cách xa Tổ Quốc
Người dân Việt nhớ nước tiếc thương
Kính thành dâng nén tâm hương
Nguyện cầu Thiên Chúa xót thương đón Người.


DVM
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 01, 2015 2240 EST
1- Tưởng nhớ công ơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm
2- Nhớ về vị Tổng Thống kính yêu của Việt Nam
3- Tiếc thương cho nền Đệ Nhất Cộng hòa!