Trung Quốc khởi động “kịch bản 1979” với Việt Nam?

Muốn cho đất nước bình an
Toàn dân đứng dậy đập tan nô Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Nguyện thề quyết chiến chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 31, 2015 2205 EST

www.vietnamexodus.info

Thiên Điểu (VNTB)Một cuộc bất ổn toàn diện khiến VN đi vào hỗn loạn và suy kiệt mọi năng lực kinh tế và quân sự là bài toán có lợi nhất cho TQ. Khi đó, lá bài ngửa người TQ tại VN sẽ được công khai áp dụng kèm chiêu bài “bảo vệ dân TQ tại VN” là cơ sở tốt nhất để TQ chính thức phát động âm mưu thôn tính hay không sau khi cân nhắc đầy đủ các khả năng can thiệp của Mỹ và quốc tế. Chiến thuật này cũng chính là chiến thuật mà Nga đã áp dụng hiệu quả đối với Ucraina gần đây.

Sau những thủ đoạn ẩn sau chiêu bài “hợp tác” kể từ khi bình thường hóa quan hệ với VN năm 1990, TQ luôn tìm cách để vừa thao túng kinh tế, vừa tung ra các âm mưu thâm…

View original post 1,698 more words