VIỆT NAM NGUỒN CUNG CẤP NỘI TẠNG VÔ TẬN CHO TRUNG CỘNG

Kính mời quý bạn xem bài:
VIỆT NAM NGUỒN CUNG CẤP NỘI TẠNG VÔ TẬN CHO TRUNG CỘNG của Nguyễn Vĩnh Long Hồ (Ba Cây Trúc)
Lấy Nội Tạng
Hỡi cô con gái Việt Nam
Nghèo lo làm việc đừng ham chồng Tàu
Đó là cách chết rất mau
Lấy chồng xứ lạ tưởng giàu thành ma
Không ai thân thích ruột rà
Sa vào cạm bẩy đường ra nhị tỳ
Tim gan thận phổi tứ chi
Món nào bán được là đi khỏi mình
Đây là tội ác Bắc Kinh
Ai ơi cảnh giác dân mình mau lên.


Nhìn những xác người chồng lên nhau vô trật tự như là bị vất lên thành đống như vất thú vật. Những tên đại gian ác ấy không còn nhân tính, cần được đem ra tòa với tội ác chống nhân loại. Nếu có chứng cớ chính quyền Bắc Kinh là đồng lõa thì thế giới nên tẩy chay Bắc Kinh và truy tố vi phạm cùng một tội ác như trên.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 30, 2015 2028 EST
1- NGUYỄN VĨNH LONG HỒ – VN NGUỒN CUNG CẤP NỘI TẠNG VÔ TẬN CHO HOA LỤC