Trường Sa Hải Lý

Kính mời quý bạn xem bài:
Trường Sa Hải Lý của Lê Minh Nguyên (Danlambao)

taukhua-Vietnam-danlambao

Người Mỹ có cho tàu đi vào vùng 12 hải lý cách bãi đá mà tên cướp Tập đang xây dựng cũng chỉ là thị oai cho khỏi mất mặt nước lớn chứ còn lâu Mỹ Trung mới có chiến tranh. Mỹ thương gì mấy nước nhỏ trong vùng mà hy sinh xướng máu thanh niên Mỹ chứ?
Chẳng qua lên gân một chút cho Tàu khỏi làm tàng chứ Mỹ không kêu gọi Tàu trả lại đất đai đã chiếm cho Việt Nam hay Phi đâu. Mấy ông csvn có đất mà không giữ thì ai giữ cho họ? Nên nhớ năm 1974 hạm đội 7 của Mỹ có mặt tại Biển Đông, họ chứng kiến Tàu chiếm Hoàng Sa của VNCH mà im lặng và không cứu giúp thương binh nước bạn đang bị nạn trên biển.
Người Việt hãy đứng lên bảo vệ quê hương biển đảo chứ đừng trông chờ phép lạ.
Ai ơi chớ có nằm mơ
Nước ta ta giữ đừng nhờ ngoại bang.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 29, 2015 2355 EST