Tẩy Chay Hàng Tàu – Boycott China

Kính mời quý bạn xem bài:
BỘ THƯƠNG MẠI MỸ BẮT BUỘC WALMART PHẢI XÓA BỎ NHÃN GIẢ “SẢN XUẤT TẠI HOA KỲ” CHO CÁC SẢN PHẨM TỪ TRUNG QUỐC

China Code

Không mua hàng hóa của Tàu
Đó là yêu nước, chống Tàu xâm lăng
Đồ chơi dược phẩm thức ăn
Đều mang chất độc nên cần tẩy chay
Khi mua những thứ hàng này
Là giúp Tàu cộng mạnh tay hại mình.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 27, 2015 2230 EST
1- Walmart forced to remove ‘Made in the USA’ logos
2- Richest Pinay in US Urges People to Boycott China-Made Apple Products