BỨC ẢNH CÓ LƯU BÚT LỜI NHẮN GỞI CỦA NGÔ TỔNG THỐNG

www.vietnamexodus.info

Hoàng Kỳ Bay(facebook)TT Ngô Đình Diệm và chính nghĩa dân tộc
Các sử gia và chính khách thường mệnh danh TT ngô Đình Diêm là con người “ bí ẩn “ ( An Enigma ), hay con người “ Tất cả hoặc không gì cả “ ( Tout ou rien – All or nothing )


Có mấy yếu tố tạo nên sự bí ẩn của TT Ngô Đình Diệm ví dụ như tư tưởng và lối sống pha lẩn ảnh hưởng của Nho giáo và Công giáo , hay nhận viện trợ của Mỹ nhưng lại có nhiều hành động xem ra chống Mỹ một cách kiên quyết, luôn từ chối quyền lực mà Hoàng đế Bảo Đại ký thác nếu không có đầy đủ các điều kiện về độc lập hoàn toàn từ Pháp và được toàn quyền dân sự và quân sự.

View original post 405 more words