Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tàu cộng

Kính mời quý bạn xem bài:
Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tàu cộng của Nguyễn Vĩnh Long Hồ trên trang Hồn Việt UK.

Ai ơi!
Cảnh giác đề cao
Đừng tin quảng cáo ăn vào nguy to
Không ham hàng ngoại không lo
Hàng Tàu kịch độc ai cho đừng thèm
Gia đình hạnh phúc ấm êm
Rau vườn cá ruộng tình thêm mặn nồng
Đồng bào xin hãy nói không
Không ăn không uống và không mua hàng
Tàu.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 23, 2015 2120 EST
1- Thực phẩm độc Trung Quốc