Sông Việt bị tác động bởi đập Trung Quốc

Kính mời quý bạn xem bài: Sông Việt bị tác động bởi đập Trung Quốc, do nhóm phóng viên RFA tường trình từ Việt Nam. 2015-10-19.
Mekong River
Giặc Tàu sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng cướp nước Việt Nam, sông Mekong giờ đây là vũ khí lợi hại. Chúng sẽ tiếp tục xây thêm đập thủy điện, chừng nào điều kiện địa hình cho phép thì chúng sẽ tiếp tục từ cao xuống thấp, và không chừng chúng sẽ chuyển dòng chảy để nước chỉ loanh quanh trong đất Tàu! Sông Nhị ngoài Bắc cũng sẽ chung số phận như thế. Do đó hạ nguồn khô cạn là rất có thể.
Các nước hạ nguồn có kêu gọi Liên Hiệp Quốc cũng không giải quyết được gì vì các nước lớn đều đã chia xẽ quyền lợi với nhau. Họ sẽ có lên án Tàu, nhưng không làm gì buộc tên đại Hán tuân thủ cộng đồng thế giới mà hạn chế lòng tham.
Vì vậy để cho vựa lúa ở hai bên bờ Tiền Giang và Hậu Giang tiếp tục trổ bông và cho những hạt gạo trắng trong nuôi dân mình thì chỉ còn cách làm đập ngăn nước mặn tại các cửa sông như người Hòa Lan đang làm. Ưu điểm của loại đập này là không cản trở lưu thông trên sông. Đập đóng khi thủy triều lên và mở khi thủy triều xuống, hay khi giặc Tàu xã lũ ta có thể mở đập cho nước thoát. Các đại học Việt Nam và đặc biệt là đại học Cần Thơ nên khuyến khích sinh viên làm những luận án liên quan để giải quyết vấn đề sinh tử của dân tộc.

NA-AY108_IKEDIK_G_20090603180616

Tàu xây thủy điện thượng nguồn
Giảm đi lượng nước hạ nguồn cạn khô
Muốn người dân được ấm no
Đập ngăn nước mặn phải lo thực hành
Hỡi người dân Việt tài danh
Góp tay biến ruộng trở thành đồng xanh.


4e781ce9bb46c_preview-300
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 22, 2015, 2030 EST

1- To Control Floods, The Dutch Turn to Nature for Inspiration
2- Delta Works Flood Protection, Rhine-Meuse-Scheldt Delta, Netherlands
3- Dike history
4- Đồng bằng Nam Bộ đang lâm nguy?
5- Đồng bằng sông Mekong gặp nhiều hiểm họa
6- MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM
7- Nghiên cứu Châu Thổ Mekong nguy hiểm và cần xem xét lại?