Tác hại của các quán internet

Kính mời quý bạn xem bài:
1- Tác hại của các quán internet của Nhóm phóng viên RFA tường trình từ Việt Nam, 2015-10-05.
Nghe: Tác hại của các quán internet

Play Game Online
Các game thủ đang trực chiến

Đảng ta dạy trẻ mê game
Ban ngày bỏ học thâu đêm ngồi đồng
Ngày thêm thăng tiến oai phong
Lên ngôi game thủ ai trông chẳng thèm
Gặp ngày máy xấu vận đen
Thua hoài túi sạch em bèn ra tay
Nhẹ thì trộm cắp mượn vay
Nặng là cướp giựt vung tay giết người
Trăm năm bác đảng trồng người
Chỉ tiêu phục vụ cho người bắc phương
Sá gì đất tổ quê hương
Nữa dâng nữa bán chủ trương nô tỳ
Bảy mươi năm lẽ chai lì
Nước chưa bán hết ra đi sao đành
Mặc cho lớp trẻ đầu xanh
Vùi đầu vào máy để tranh anh hùng
Đó là một chủ trương chung
Của hai đảng cọng Việt Trung thông đồng
Đồng bào còn có tấm lòng
Thương con yêu mến núi sông Việt này
Đứng lên diệt đảng cọng ngay
Để đưa đất nước đến ngày quang vinh
Đập tan lũ cọng Ba Đình
Mới mong thay đổi hiện tình Biển Đông
Hỡi người con cháu Lạc Hồng
Rừng xanh thổn thức núi sông gió gào
Bình Dương Vũng Áng lao xao
Lăng Cô Bãi Chuối ai vào có hay?
Vua Hùng gầy dựng đến nay
Lẽ nào có thể vào tay giặc Tàu
Đứng lên đoàn kết bên nhau
Một lòng cứu nước ngàn sau truyền đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 21, 2015 2100 EST