Sự tàn độc của HENRY KISSINGER đối với VNCH Trước 1975 ….

Kính mời quý bạn đọc xem bài: Sự tàn độc của HENRY KISSINGER đối với VNCH Trước 1975 ….
Henry A. Kissinger
Ông Kissinger thật đáng trách, nhưng ông ta chỉ là người làm theo chỉ thị của tổng thống chứ không phải ông ta muốn làm gì thì làm. Người trách nhiệm bỏ rơi VNCH là hai vị tổng thống Mỹ, Nixon và Ford. Hơn ai hết hai vị tổng thống biết rằng những hứa hẹn với VNCH phải được quốc hội Mỹ thông qua thì những cam kết kia mới có giá trị. Do đó chúng ta có thể kết luận rằng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bị hai vị ấy lừa!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 19, 2015 2147 EST
1- Sự tàn ác của Tập Đoàn Do Thái đối với VNCH