Nếu Nga giúp Trung Quốc chiếm Biển Đông, Bắc Kinh sẽ đưa quân sang Syria

Ba X nghĩ sao “Nếu Nga giúp Trung Quốc chiếm Biển Đông, Bắc Kinh sẽ đưa quân sang Syria?” của Hồng Thủy, giaoduc.net.vn.
putin_tap_can_binh
Mua vũ khí của Nga để Nga có sức giúp Tàu đánh mình thì CSVN nên lột xác trở về với dân tộc là vừa.
Putin nên coi chừng khi Tàu chiếm trọn Biển Đông thì sẽ như lân thêm cánh, chúng sẽ đẩy Nga ra khỏi Siberia. Putin thấy lợi trước mắt mà quên hại sau lưng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 16, 2015 2340 EST