Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Máy bay chiến đấu Hạm đội Nam Hải “gào thét” ở Biển Đông của Đông Bình.
Máy Bay Giặc Tàu

Hỡi Đồng Bào!
Có ai tự hỏi? Biển Đông mất, Việt Nam ta có còn không?
Có ai tự hỏi? Cửu Long cạn, Miền Nam ta có lúa không?
Thằng bạn láng giềng, thằng đàn anh khốn nạn
Vẫn luôn luôn chờ cướp nước Việt Nam
Cũng vì bầy sâu quan tham
Từ hồ Quang cho đến tư Sang
Đã đến Thành Đô đầu hàng
Tự nguyện làm nô lệ An Nam
Miền Nam vựa lúa
Biển Đông vựa cá
Nuôi sống dân ta
Một khi không còn lấy gì nuôi ta?
Đồng bào ơi!
Xin hãy đứng lên(1)
Hải ngoại ơi!
Xin hãy đoàn kết
Diệt lũ tham tàn
Trọng Sang Hùng Dũng
Cũng cố nội lực Lạc Hồng
Đứng lên làm sạch Biển Đông
Cửu Long nguồn sữa quyết không cạn giòng!
Toàn dân già trẻ đồng lòng
Tương lai Nước Việt sẽ không mịt mờ
Tổ quốc réo gọi từng giờ
Ai người yêu nước chần chờ được chăng?
Một khi hoàn tất đường băng
Trung Nam lãnh đạn bởi thằng Hán tham
Hãy mau xóa bỏ công hàm
Đồng vồ bán nước vì ham lợi quyền
Bầy sâu bám cả trên thuyền
Toàn dân nước lũ lật thuyền chúng ngay
Để lâu sẽ mất cơ may
Cứu nguy đất nước khỏi ngày diệt vong
Năm tư dân tộc một lòng
Diệt quân Hán Ngụy cởi tròng Hán nô
Đứng lên tiêu diệt giặc Hồ
Muôn năm bền vững cơ đồ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 12, 2015 1145 EST
1- Đứng lên mau, Đứng lên ngay !